< 050 >        Übersicht
Djúpavík. Berg Sætrafjall. 12.06.06.